اعمال سرداب مقدس جمعه۱۷/۱۱/93

اعمال سرداب مقدس جمعه۱۷/۱۱/93

نیابت می کنیم برای کسانی که به حدیث کسا عمل کردند و کسانی که عمل نکردند و نادم شدند. برای ضعف جسمانی و  روحانی. همه کسری داریم. برای کمال نیاز داریم کسری جبران شود. امروز با محوریت حدیث کسا برای افرادی که نقاط ضعف را جبران کردند نیابت می کنیم. ایشان نقاط قوت را از طرف خدا دانستند . افرادی که نقاط ضعف خود را پیدا کردن و پوشاندند تا باعث سقوطشان نشود.

حاجت: خدایا کمک کن بواسطه اصحاب کسا نقاط ضعف را بپوشانیم و از ناحیه نقاط قوت مغرور نشویم. برای گرفتن این حاجت سلام و زیارت فراز "هم فاطمه" را ۵ بار آیه تطهیر ۵ بار

بعد زیارت

جمعه۱۷/۱۱/93

 

/ 0 نظر / 49 بازدید