نماز آیات ادا یا قضا

از آیات که دستور آن بعدا گفته خواهد شد به واسطه چهار چیز واجب می شود: اول: گرفتن خورشید. دوم: گرفتن ماه، اگر چه مقدار کمی از آنها گرفته شود و کسی هم از آن نترسد. سوم: زلزله، اگر چه کسی هم نترسد. چهارم: رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و

امام خمینی (ره):

در خسوف و کسوف: باید نیّت قضا نماید.

در زلزله: هر وقت بخواند ادا است.

توضیح المسائل، ص 199، م 1496و 1498

تحریرالوسیله، 1424هـ ق، ج1 ص 173- 174، با استفاده از م 3 و

 

آیت الله بهجت (ره):

در خسوف و کسوف، باید نیّت قضا نماید.

در زلزله، هر وقت بخواند ادا است.

توضیح المسائل، 1384، ص 241، 242،  1217و 1219

وسیلة النجاة، ج1، ص 230، با استفاده از س (7) 802 و (3) 798

 

آیت الله سیستانی (دام ظلّه):

در خسوف و کسوف: نماز قضا می شود.

در زلزله و رعد و برق و مانند اینها: نماز آیات واجب نیست ولی اگر خواست نماز بخواند، بنابر احتیاط مستحب بدون نیت ادا و قضا بخواند.

توضیح المسائل، 1425هـ ق ، ص 294 و 295، م 1477و 1479، عروة الوثقی، 1424هـ ق، ج1، ص 213، فصل فی الصلاه الایات (الرابعه)

/ 0 نظر / 68 بازدید